Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch số: 726/KH-SGDDT, ngày 13 tháng 03 năm 2023 V/v tuyên truyền công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu