Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: quản lý văn thư lưu trữ, hồ sơ điện tử và ký số điện tử; Kỹ năng ứng xử với truyển thông; kỹ năng, năng lực tư vấn cho đội ngũ giáo viên THPT, GDTX đang làm công tác tư vấn tâm lý học đường
Số ký hiệu văn bản 1841/SGDDT-VP
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung V/v đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: quản lý văn thư lưu trữ, hồ sơ điện tử và ký số điện tử; Kỹ năng ứng xử với truyển thông; kỹ năng, năng lực tư vấn cho đội ngũ giáo viên THPT, GDTX đang làm công tác tư vấn tâm lý học đường
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Ba
Tài liệu đính kèm 1841-SGDDT-VP_23.rar