Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số ký hiệu văn bản 1688/SGDDT-VP
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung V/v lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Ba
Tài liệu đính kèm 1688-SGDDT-GDTrHTX_23.rar