Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 643/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông và phát động việc vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng cho năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 1617/SGDDT-KHTC
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 643/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông và phát động việc vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng cho năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 1617-SGDDT-KHTC_23.rar